نمونه سوالات رشته های مقطع کارشناسی پیام نور
جدول دروس رشته ها


دانلود نمونه سوالات دروس رشته زمین شناسی با پاسخنامه

بسته کامل نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه برای کافی نت ها

  • تمامی نمونه سوالات رشته زمین شناسی

 

 

دانشجویان گرامی جهت دانلود نمونه سوالات مورد نظر خود همراه با پاسخنامه لطفا با توجه به رشته تحصیلی و دروس اخذ شده اقدام به انتخاب و کلیک روی دروس مورد نظر خود کنید.

دروس مشترک

کد درس

درس

۱۱۱۴۰۷۹

شیمی عمومی

۱۱۱۶۰۴۸

چینه شناسی

۱۱۱۵۰۱۹

مبانی کامپیوتر

۱۱۱۶۰۰۹

نقشه برداری

۱۱۱۶۰۱۲

زبان تخصصی زمین شناسی

۱۱۱۶۰۱۷

محیط های رسوبی

۱۱۱۶۰۱۸

ژئوشیمی

۱۱۱۶۰۲۲

آتشفشان شناسی

۱۱۱۶۰۲۶

آب های زیرزمینی

۱۱۱۶۰۲۹

ژئوفیزیک

۱۱۱۶۰۳۰

زمین ساخت

۱۱۱۶۰۳۳

تخمین و ارزیابی ذخائرمعدنی

۱۱۱۶۰۳۵

زمین شناسی نفت

۱۱۱۶۰۳۸

زمین شناسی محیط زیست

۱۱۱۶۰۴۱

زمین شناسی زیر زمینی

۱۱۱۶۰۴۲

مینرالوگرافی

۱۱۱۶۰۵۳

اصول سنجش از راه دور

۱۱۱۶۰۷۲

هیدروژئوشیمی

۱۱۱۶۱۷۵

مکانیک خاک

۱۱۱۶۲۰۸

مبانی هیدرولیک

۱۱۱۶۲۱۰

آمار و احتمال

۱۱۱۶۲۱۴

آب شناسی

۱۱۱۶۲۱۵

دیرینه شناسی گیاهی

۱۱۱۶۲۴۵

ژئوتوریسم

۱۱۱۶۲۴۶

میکروفاسیس

۱۱۱۶۲۴۷

ترمودینامیک

۱۱۱۶۰۴۵

دیرینه شناسی

دروس رشته زمین شناسی محض

۱۱۱۶۰۰۴

بلور شناسی هندسی

۱۱۱۶۰۰۵

زمین شناسی تاریخی

۱۱۱۶۰۰۶

بلور شناسی نوری

۱۱۱۶۰۰۷

دیرینه شناسی ۱ (ماکروفسیل)

۱۱۱۶۰۰۸

رسوب شناسی

۱۱۱۶۰۰۹

نقشه برداری

۱۱۱۶۰۱۰

کانی شناسی

۱۱۱۶۰۱۱

دیرینه شناسی ۲ (میکروفسیل)

۱۱۱۶۰۱۲

زبان تخصصی

۱۱۱۶۰۱۳

ژئومورفولوژی

۱۱۱۶۰۱۴

سنگ شناسی رسوبی

۱۱۱۶۰۱۵

سنگ شناسی آذرین

۱۱۱۶۰۱۹

فتوژئولوژی

۱۱۱۶۰۲۰

پترولوژی

۱۱۱۶۰۲۱

سنگ شناسی دگرگونی

۱۱۱۶۰۲۳

خاک شناسی

۱۱۱۶۰۲۴

زمین شناسی ساختمانی

۱۱۱۶۰۲۵

زمین شناسی اقتصادی

۱۱۱۶۰۲۶

آب های زیر زمینی (هیدروژئولوژی)

۱۱۱۶۰۲۷

زمین شناسی ایران

۱۱۱۶۰۳۰

زمین ساخت

۱۱۱۶۰۵۶

زمین شناسی صحرایی

۱۱۱۶۰۳۲

زلزله شناسی

۱۱۱۶۰۳۵

زمین شناسی نفت

۱۱۱۶۰۳۷

زمین شناسی دریایی

۱۱۱۶۰۳۸

زمین شناسی محیط زیست

۱۱۱۶۰۴۰

زمین شناسی مواد انرژی زا

۱۱۱۶۰۴۱

زمین شناسی زیر زمینی

۱۱۱۶۰۴۲

مینرالوگرافی

۱۱۱۶۰۶۵

لرزه زمین ساخت

۱۱۱۶۰۶۶

زمین شناسی مهندسی

۱۱۱۶۰۷۳

زمین شناسی مهندسی کاربردی

۱۱۱۶۲۴۸

آشنایی با GIS

دروس رشته زمین شناسی کاربردی

۱۱۱۶۰۳۵

زمین شناسی نفت

۱۱۱۶۰۴۱

زمین شناسی زیر زمینی

۱۱۱۶۰۴۳

بلور شناسی

۱۱۱۶۰۴۴

کانی شناسی

۱۱۱۶۰۴۵

دیرینه شناسی

۱۱۱۶۰۴۶

رسوب شناسی و سنگ شناسی

۱۱۱۶۰۴۸

چینه شناسی

۱۱۱۶۰۴۹

سنگ شناسی آذرین و دگرگونی

۱۱۱۶۰۵۱

زمین شناسی ساختاری

۱۱۱۶۰۵۵

فتوژئولوژی

۱۱۱۶۰۵۶

زمین شناسی صحرایی ۱

۱۱۱۶۰۵۷

زمین شناسی ایران

۱۱۱۶۰۵۸

زمین شناسی اقتصادی

۱۱۱۶۰۶۰

کانی ها و سنگ های صنعتی

۱۱۱۶۰۶۲

اصول اکتشافات معدنی

۱۱۱۶۰۶۳

آب شناسی کاربردی

۱۱۱۶۰۶۴

زمین شناسی صحرایی ۲

۱۱۱۶۰۶۵

لرزه زمین ساخت

۱۱۱۶۰۶۶

زمین شناسی مهندسی

۱۱۱۶۰۶۸

زمین شناسی ساختاری کاربردی

۱۱۱۶۰۷۰

سنجش از دور در زمین شناسی

۱۱۱۶۰۷۳

زمین شناسی مهندسی کاربردی

۱۱۱۶۰۷۵

زمین شناسی تاریخی

۱۱۱۶۰۷۶

زمین شناسی فیزیکی

۱۱۱۶۲۴۶

میکروفاسیس

۱۱۱۶۲۴۸

آشنایی با GIS

۱۱۱۶۱۷۶

زمین پزشکی

دیدگاه شما

جستجو:

تماس با ما:

کانال تلگرام نمونه سوالات پیام نور

پشتبانی آنلاین : همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 9 الی 17 پاسخگوی سوالات و مشکلات شما هستیم. پشتیبانی آنلاین در پایین صفحه سمت راست فعال می باشد.


نمونه سوالات رايگان پيام نور