نمونه سوالات رشته های مقطع کارشناسی پیام نور
جدول دروس رشته ها


دروس رشته مدیریت تمامی گرایش ها

بسته کامل نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه برای کافی نت ها

 • رشته های : مدیریت دولتی – مدیریت صنعتی – مدیریت بازرگانی – مدیریت جهانگردی

 

دانشجویان گرامی

جهت دانلود نمونه سوالات مورد نظر خود همراه با پاسخنامه لطفا با توجه به رشته تحصیلی و دروس اخذ شده اقدام به انتخاب و کلیک روی دروس مورد نظر خود کنید.

 

 

ت

دروس مشترک مدیریت

اقتصاد خرد

۱۲۲۱۰۳۶

مبانی و اصول سازمان مدیریت

۱۲۲۱۰۳۳

ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۱)

۱۱۱۱۰۱۴

اقتصاد کلان

۱۲۲۱۰۳۲

مدیریت رفتار سازمانی

۱۲۱۸۱۲۳

اصول حسابداری (۱)

۱۲۱۴۰۱۷

مبانی روش تحقیق

۱۲۲۱۰۳۵

اصول حسابداری (۲)

۱۲۱۴۰۴۵

ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۲)

۱۱۱۱۰۱۵

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

۱۲۲۱۰۲۸

مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)

۱۲۲۱۰۳۴

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

۱۲۱۲۱۷۴

اصول حسابداری (۳)

۱۲۱۴۰۷۶

حسابرسی

۱۲۱۴۰۷۷

حسابداری صنعتی

۱۲۱۴۰۳۸

پول و ارز بانکداری

۱۲۱۴۰۷۱

آمار و احتمالات

۱۱۱۷۰۸۹

دروس تخصصی مدیریت دولتی

حقوق اداری

 ۱۲۲۳۰۰۶

زبان تخصصی ۱

۱۲۳۴۰۳۱

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

۱۲۱۸۲۵۷

مبانی مدیریت دولتی ۱

۱۲۱۸۰۲۷

مدیریت منابع انسانی

۱۲۱۸۰۳۴

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

۱۲۱۸۲۵۹

آمار و کاربرد آن در مدیریت (۲)

۱۱۱۷۰۱۰

فراگرد تنطیم و کنترل بودجه

۱۲۱۴۰۰۶

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اداری

۱۲۳۴۰۰۸

روابط کار در سازمان

۱۲۱۸۰۳۹

حسابداری دولتی

۱۲۱۸۲۶۰

زبان تخصصی ۲

۱۲۳۴۰۳۲

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

۱۲۱۸۰۴۰

مبانی مدیریت دولتی ۲

۱۲۱۸۰۳۰

تحقیق در عملیات

۱۲۳۴۰۰۲

مدیریت تعاونی ها

۱۲۲۲۰۶۵

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها

۱۲۱۸۰۴۱

مدیریت تطبیقی

۱۲۱۸۰۴۴

مدیریت شهرداری های زمان های محلی

۱۲۳۴۰۰۴

سیستم های اطلاعات مدیریت

۱۲۳۴۰۰۳

زبان تخصصی ۳

۱۲۱۸۲۶۱

مباحث ویژه در مدیریت دولتی

۱۲۱۸۰۴۳

مدیریت تحول سازمانی

۱۲۱۸۰۴۲

دروس تخصصی مدیریت صنعتی

روابط صنعتی

۱۲۳۸۰۰۱

مبانی مدیریت صنعتی

۱۲۳۸۰۰۲

مدیریت منابع انسانی

۱۲۱۸۲۶۵

حقوق اساسی

۱۲۱۸۲۷۳

کاربرد آمار در مدیریت صنعتی

۱۱۱۷۰۱۵

زبان تخصصی مدیریت صنعتی

۱۲۱۲۰۳۷

بازاریابی بین المللی

۱۲۱۸۰۷۹

مبانی مدیریت اسلامی و الگو های آن

۱۲۱۸۳۷۸

سیستم های خرید و انبارداری و توزیع

۱۲۱۸۲۶۶

فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

۱۲۱۸۲۶۷

تحقیق در عملیات

۱۲۱۸۲۶۸

مدیریت تولید

۱۲۳۸۰۰۸

مدیریت مالی

۱۲۳۸۰۰۹

بازاریابی و مدیریت بازار

۱۲۱۸۲۶۹

تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی

۱۲۳۸۰۱۱

کارسنجی

۱۲۱۸۲۷۰

بررسی اقتصادی طراحی صنعتی

۱۲۱۸۲۷۱

بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنعت

۱۲۳۸۰۱۴

طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری

۱۲۱۸۲۷۲

کنترل پروژه

۱۲۳۸۰۱۵

کنترل کیفیت آماری

۱۱۱۷۰۱۶

دروس تخصصی مدیریت بازرگانی

زبان تخصصی ۱

۱۲۱۲۱۷۵

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

۱۲۳۵۰۰۱

مدیریت منابع انسانی

۱۲۳۵۰۰۲

مبانی مدیریت بازرگانی

۱۲۳۵۰۰۳

مدیریت اسلامی ۱

۱۲۳۵۰۴۴

مدیریت مالی

۱۲۳۵۰۰۴

کاربرد آمار در مدیریت بازگانی

۱۲۳۵۰۰۵

تجارت بین الملل

۱۲۳۵۰۰۶

مدیریت استراتژیک

۱۲۳۵۰۰۷

حقوق تجارت

۱۲۳۵۰۰۸

مدیریت اسلامی ۲

۱۲۳۵۰۴۵

زبان تخصصی ۲

۱۲۱۲۱۷۶

تحقیق در عملیات

۱۲۳۵۰۱۰

مدیریت بازاریابی

۱۲۳۵۰۱۱

تجارت الکترونیک ۱

۱۲۳۵۰۱۲

نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی

۱۲۱۴۰۷۹

مدیریت اسلامی پیشرفته

۱۲۳۵۰۱۳

بازاریابی بین الملل

۱۲۳۵۰۱۴

تجارت الکترونیک ۲

۱۲۳۵۰۱۵

کار آفرینی

۱۲۳۵۰۴۶

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

۱۲۳۵۰۱۶

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

۱۲۳۵۰۱۷

خلاقیت – حل مسئله و تفکر راهبردی

۱۲۳۵۰۴۷

دروس تخصصی مدیریت جهانگردی

شناخت صنعت جهانگردی

۱۲۱۸۰۰۱

تاریخ فرهنگ ایران ۱

۱۲۲۹۰۰۱

فرهنگ عامه

۱۲۳۹۰۰۱

شناخت روحیات ملل

۱۲۱۸۰۰۸

فن راهنمایی

۱۲۱۸۲۶۳

زبان انگلیسی ۱

۱۲۳۹۰۱۷

گذراندن اوقات فراغت

۱۲۱۸۰۰۵

تاریخ فرهنگ ایران ۲

۱۲۲۹۰۰۲

زبان انگلیسی ۲

۱۲۱۲۰۱۵

نقشه خوانی و آشنایی با نقشه

۱۲۳۹۰۱۳

مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی

۱۲۳۹۰۱۴

آشنایی با سازمان های دولتی ایران

۱۲۱۸۰۱۴

تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران

۱۲۳۹۰۱۵

آداب سفر در اسلام

۱۲۱۸۰۱۳

باستانشناسی ایران

۱۲۲۹۰۰۳

جغرافیای جهانگردی عمومی

۱۲۱۶۱۲۵

زبان دوم (۱)

۱۲۱۲۰۱۶

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

۱۲۳۹۰۰۵

آشنایی با موزه های جهانگردی

۱۲۳۹۰۱۶

هنر و معماری ایران ۱

۱۲۲۶۰۰۱

جغرافیای جهانگردی ایران

۱۲۱۶۱۲۶

مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی

۱۲۱۸۰۲۳

زبان دوم ۲

۱۲۱۸۲۶۲

امور مسافرت و صدور بلیط

۱۲۱۸۲۶۴

هنر و معماری ایران ۲

۱۲۲۶۰۰۲

شناخت صنایع دستی ایران

۱۲۲۶۰۰۳

زبان انگلیسی تخصصی ۱

۱۲۱۲۰۱۷

برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردی

۱۲۱۸۰۲۱

 

 

 

 


 • هدیه احمدی دی ۱۷, ۱۳۹۵ - ۴:۵۱ ب٫ظ - پاسخ دادن

  سلام. سایت خیلی خوبیه

 • 949517920 تیر ۱۳, ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۵ ق٫ظ - پاسخ دادن

  با سلام سایت بسیار عالیی است

 • 917637810 اسفند ۱۰, ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۳ ق٫ظ - پاسخ دادن

  سلام
  من اکانتمو شارز کردم بس چرا سایت باز نمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • مدیریت سایت اسفند ۱۰, ۱۳۹۴ - ۴:۳۴ ب٫ظ - پاسخ دادن

   با سلام
   احتمالا از کش مرورگرتونه
   از اکانت خارج و دوباره وارد بشید

 • 09139946056 دی ۲۱, ۱۳۹۴ - ۷:۰۹ ب٫ظ - پاسخ دادن

  عالی بود

 • زاهد محمدشریفی دی ۱۰, ۱۳۹۴ - ۸:۴۱ ب٫ظ - پاسخ دادن

  سلام واقعا دستتون درد نکنه الحق والانصاف کارتون حرف نداره بیست بیست

 • 2239574992 دی ۲, ۱۳۹۴ - ۹:۲۱ ب٫ظ - پاسخ دادن

  من اکانتم رو شارژ کردم.پس چرا فایل پاسخ نامه ظاهر نمیشه؟

  • مدیریت سایت دی ۳, ۱۳۹۴ - ۵:۳۸ ب٫ظ - پاسخ دادن

   با سلام
   هیچ تراکنشی به نام شما ثبت نشده

 • 923997159 آذر ۹, ۱۳۹۴ - ۵:۵۰ ب٫ظ - پاسخ دادن

  سلام.من حساب خودمو شارژ کردم اماچرا پاسخنامه رو برام نمیباره؟؟؟

 • 935293741 آذر ۷, ۱۳۹۴ - ۸:۵۵ ب٫ظ - پاسخ دادن

  مبلغی ک پرداخت میکنیم فقط برای یک کتاب هست یا کل کتابهامون میتونیم نمونه سوال بگیریم؟

  • مدیریت سایت آذر ۷, ۱۳۹۴ - ۹:۵۶ ب٫ظ - پاسخ دادن

   سلام عزیز
   برای کل دروستون هستش

 • 900353497 آذر ۱, ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۵ ب٫ظ - پاسخ دادن

  بسیارعلی بود عالی

 • 13731379 خرداد ۱۰, ۱۳۹۴ - ۴:۱۲ ب٫ظ - پاسخ دادن

  سلام.سایتتون عااااااالی بود .واقعا ممنون

 • 917531896 اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۸ ب٫ظ - پاسخ دادن

  مرسی سوالاتون خیلی خوب بود.

 • مدیریت سایت اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴ - ۹:۵۱ ق٫ظ - پاسخ دادن

  با سلام
  اکانت شما ۲ بار شارژ شده!!!
  هم اکنون هم دارای شارژ می باشد

 • 920139895 فروردین ۲۱, ۱۳۹۴ - ۵:۵۳ ب٫ظ - پاسخ دادن

  با سلام.

  سایت خیلی خوبیه.

  موفق باشید.

 • دیدگاه شما

  جستجو:

  تماس با ما:

  کانال تلگرام نمونه سوالات پیام نور

  پشتبانی آنلاین : همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 9 الی 17 پاسخگوی سوالات و مشکلات شما هستیم. پشتیبانی آنلاین در پایین صفحه سمت راست فعال می باشد.


  نمونه سوالات رايگان پيام نور