نمونه سوالات رشته های مقطع کارشناسی پیام نور
جدول دروس رشته ها


نمونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد به همراه کلید

نمونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد

توجه : برای جستجوی ساده تر کلید های ترکیبی Ctrl+F را بزنید و نام رشته مورد نظر خود را در قسمت مربوطه تایپ کنید.

 ۱۱۰۱  مجموعه زبان و ادبیات فارسی
 ۱۱۰۲ مجموعه علوم جغرافیایی
۱۱۰۳ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
۱۱۰۴ مجموعه زبان عربی
۱۱۰۵ مجموعه علوم اقتصادی
۱۱۰۶ مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
۱۱۰۷ مجموعه تاریخ
۱۱۰۸ مجموعه علوم اجتماعی
۱۱۰۹ فرهنگ و زبان های باستانی
۱۱۱۰ مجموعه زبان شناسی
۱۱۱۱ مجموعه الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
۱۱۱۲ مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
۱۱۱۳ الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
۱۱۱۴ مجموعه الهیات و معارف اسلامی
۱۱۱۵ الهیات و معارف اسلامی – فقه شافعی
۱۱۱۶ مجموعه فلسفه
۱۱۱۷ مجموعه علوم تربیتی ۱
۱۱۱۸ مجموعه علوم تربیتی ۲
۱۱۱۹ علم اطلاعات و دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی)
۱۱۲۰ مجموعه زبان فرانسه
۱۱۲۱ مجموعه زبان انگلیسی
۱۱۲۲ مجموعه زبان روسی
۱۱۲۳ علوم تربیتی ۳
۱۱۲۴ مجموعه زبان آلمانی
۱۱۲۵ مجموعه مدیریت جهانگردی
۱۱۲۶ مجموعه حقوق
۱۱۲۷ مجموعه ایرانشناسی
۱۱۲۸ آموزش زبان ژاپنی
۱۱۲۹ زبان و ادبیات اردو
 ۱۱۳۰ مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
 ۱۱۳۱ مجموعه مطالعات جهان
 ۱۱۳۲ باستان شناسی
 ۱۱۳۳ مجموعه روانشناسی
 ۱۱۳۴ مجموعه حسابداری
 ۱۱۳۷ مجموعه مطالعات زنان
 ۱۱۳۸ مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 ۱۱۳۹ مدد کاری اجتماعی
 ۱۱۴۰ پژوهش علوم اجتماعی
 ۱۱۴۲ مجموعه مدیریت
 ۱۱۴۳ مجموعه روانشناسی (۲)
 ۱۱۴۶ مجموعه محیط زیست
 ۱۱۴۸ مجموعه مدیریت اجرایی ( اجرایی – امور شهری – MBA – پروژه )
 ۱۱۵۲ مجموعه مدرسی معارف اسلامی
 ۱۱۵۴ مطالعات دفاعی استراتژیک
 ۱۱۵۵ اطلاعات استراتژیک
 ۱۱۵۶ آماد
 ۱۱۵۷ مدیریت بحران
 ۱۲۰۱ مجموعه زمین شناسی ( علوم زمین )
 ۱۲۰۲ مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
 ۱۲۰۳ مجموعه شیمی
 ۱۲۰۴ مجموعه فیزیک
 ۱۲۰۵ مجموعه فتونیک
 ۱۲۰۶ مجموعه زیست شناسی – علوم سلولی ملکولی
 ۱۲۰۷ مجموعه آمار – آمار و کاربرد ها
 ۱۲۰۸مجموعه ریاضی – ریاضیات و کاربرد ها
 ۱۲۰۹ مجموعه علوم کامپیوتر
 ۱۲۱۳ مجموعه زیست شناسی – علوم گیاهی
 ۱۲۱۴ مجموعه زیست شناسی – علوم جانوری
 ۱۲۱۵ علوم محیط زیست – محیط زیست دریا
 ۱۲۱۶ مجموعه زیست شناسی دریا
 ۱۲۱۷ علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریایی)
 ۱۲۱۸ مجموعه تاریخ و فلسفه علم
 ۱۲۱۹ مجموعه علوم شناختی
 ۱۲۵۱ مجموعه مهندسی برق
 ۱۲۵۳ مجموعه مهندسی نفت
۱۲۵۵ مجموعه مهندسی پلیمر
۱۲۵۶ مجموعه مهندسی معماری کشتی (سازه کشتی-هیدرو مکانیک کشتی-مهندسی ساخت در صنایع دریایی)
۱۲۵۷ مهندسی شیمی
۱۲۵۸  مهندسی شیمی – مخازن هیدروکربوری
۱۲۵۹  مجموعه مهندسی صنایع
۱۲۶۰  مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری – مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی – مهندسی آینده پژوهی)
 ۱۲۶۲ مدیریت در سوانح طبیعی
۱۲۶۳  مهندسی عمران – نقشه برداری
۱۲۶۴  مجموعه مهندسی عمران
 ۱۲۶۶ مجموعه دریانوردی
۱۲۶۷  مجموعه مهندسی مکانیک
۱۲۶۸  مجموعه مهندسی معدن
 ۱۲۷۲ مجموعه مهندسی مواد
۱۲۷۳ مهندسی مواد ( نانو مواد – نانو فناوری )
۱۲۷۶ مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT
 ۱۲۷۷ مجموعه مهندسی کامپیوتر
 ۱۲۷۹ مجموعه مهندسی هوا و فضا
 ۱۲۸۳ مهندسی نساجی – تکنولوژی  نساجی
۱۲۸۴  مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف
۱۲۸۵  مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی
۱۲۸۶  مهندسی پلیمر – صنایع رنگ
۱۲۸۷ مهندسی طراحی محیط زیست
۱۲۸۸ مدیریت نساجی
۱۲۸۹  مهندسی فرآوری و انتقال گاز
۱۲۹۰ مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت
۱۲۹۱ مهندسی مکاترونیک
 ۱۲۹۲ مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 ۱۲۹۳ مهندسی شیمی – بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE
۱۲۹۴  مجموعه ایمنی صنعتی – بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE
 ۱۳۰۱ مهندسی منابع طبیعی – مرتع و آبخیزداری
 ۱۳۰۲ مهندسی کشاورزی – آبیاری و زهکشی – سازه های آبی – هواشناسی کشاورزی
 ۱۳۰۳ مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات
۱۳۰۴ مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی
 ۱۳۰۵ مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی
 ۱۳۰۶ مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی
۱۳۰۷ مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری
۱۳۰۸ مهندسی کشاورزی – علوم خاک
۱۳۰۹ مهندسی کشاورزی – علوم دامی – دام و طیور
۱۳۱۰ مهندسی تولیدات گیاهی
۱۳۱۱ مهندسی منابع طبیعی – شیلات
۱۳۱۲ مهندسی منابع طبیعی – چوب
۱۳۱۳  مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی
۱۳۱۴ مهندسی کشاورزی – حشره شناسی کشاورزی
۱۳۱۵  مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی
 ۱۳۱۷ مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست
۱۳۱۹  مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
۱۳۲۰  هواشناسی کشاورزی
 ۱۳۲۱ مهندسی منابع طبیعی – مدیریت و همزیستی با بیابان
 ۱۳۲۲ مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی
 ۱۳۲۳ مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی
۱۳۲۴  مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزی
 ۱۳۲۵ مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی
 ۱۳۲۶ مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف های هرز
۱۳۲۷  مدیریت کشاورزی
۱۳۲۸ مجموعه مهندسی فضای سبز
۱۳۵۰  مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری
۱۳۵۱ طراحی شهری
 ۱۳۵۲ مجموعه معماری
۱۳۵۳  مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی
۱۳۵۶ نمایش عروسکی
۱۳۵۷  مجموعه هنر های نمایشی و سینما
۱۳۵۸ مجموعه هنر های تصویری و طراحی
۱۳۵۹   مجموعه هنر های پژوهشی و صنایع دستی
۱۳۶۰  مجموعه موسیقی
 ۱۳۶۱ مجموعه هنرهای ساخت و معماری
 ۱۳۶۲ طراحی صنعتی
 ۱۳۶۳ مجموعه فرش
 ۱۳۶۴ طراحی لباس و پارچه
۱۴۰۱  مجموعه علوم تشریحی ( آناتومی )
۱۴۰۲  قارچ شناسی پزشکی
 ۱۴۰۳  بیوشیمی بالینی
۱۴۰۴  پرستاری
۱۴۰۵  بهداشت محیط
۱۴۰۶  بهداشت حرفه ای
۱۴۰۷ حشره شناسی
۱۴۰۸  فیزیوتراپی
۱۴۰۹  ویروس شناسی
۱۴۱۰  مامایی
۱۴۱۱  ایمنی شناسی پزشکی
۱۴۱۳  انگل شناسی پزشکی
۱۴۱۴  فیزیک پزشکی
۱۴۱۵ آموزش بهداشت
۱۴۱۶  فیزیولوژی پزشکی
 ۱۴۱۷ آمار زیستی
۱۴۱۸  میکروب شناسی – باکتری شناسی
 ۱۴۱۹ هماتولوژی
 ۱۴۲۰ زیست فناوری پزشکی – بیوتکنولوژی پزشکی
 ۱۴۲۱ سم شناسی
۱۴۲۲ ایمنی صنعتی
۱۵۰۱ انگل شناسی دامپزشکی
۱۵۰۲  فیزیولوژی دامپزشکی
۱۵۰۳ قارچ شناسی دامپزشکی
۱۵۰۴ بافت شناسی دامپزشکی
۱۵۰۵ باکتری شناسی دامپزشکی
۱۵۰۶  ایمنی شناسی دامپزشکی
۱۵۰۷ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
۱۵۰۸ بهداشت آبزیان

 


 • parvaz4000 خرداد ۲۶, ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۴ ق٫ظ - پاسخ دادن

  با سلام
  ممنونم از سایت بسیار عالیتان
  اگر ممکن است مس خواستم ببینم چگونه رمز خود را می تونیم تغییر بدیم با تشکر

 • 935208991 آذر ۵, ۱۳۹۴ - ۰:۲۵ ق٫ظ - پاسخ دادن

  واقعا که عالیه

 • فرشته رحیمی مقدم شهریور ۲, ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۹ ق٫ظ - پاسخ دادن

  عالیه

 • دیدگاه شما

  جستجو:

  تماس با ما:

  کانال تلگرام نمونه سوالات پیام نور

  پشتبانی آنلاین : همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 9 الی 17 پاسخگوی سوالات و مشکلات شما هستیم. پشتیبانی آنلاین در پایین صفحه سمت راست فعال می باشد.


  نمونه سوالات رايگان پيام نور